Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

naslovnica 1
pupilla 2
pupilla 3
SADRŽAJ 4
čestitka 6
Pripremne radnje za sastavljanjefinancijskih izvještaja za 2017. godinu 7
Godišnji popis imovine i obvezatrgovačkih društava 27
Porezna i računovodstvena obilježjainventurnih razlika i otpisa 30
Rezerviranja za troškove zaposlenika -računovodstveni i porezni aspekt 38
Analiza financijskih izvještaja u konceptufer vrijednosti mjerenja bilančnih pozicija 44
Sudjelovanje revizora u provođenjugodišnjeg popisa imovine i obveza 54
Model tri linije obrane za učinkovitiproces upravljanja rizicima cybersigurnosti i kontrole 56
Ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja2018. godine 65
Izlazak iz sustava poreza na dodanuvrijednost 72
Prijava PDV-a za prosinac 2017. godine iobveza usklađenja i ispravaka obračunaPDV-a na kraju godine 78
Provedba carinskog postupka unutarnjeproizvodnje 84
Božićnice u novcu i naravi i darovi djeciradnika za 2017. godinu 90
Otpremnine - pravo radnika i poreznoodređenje 94
Pozitivna i negativna obilježja stručnogosposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 100
Utvrđivanje i priznavanje prava u slučajuozljede na radu i profesionalne bolestinastale u inozemstvu 105
Usporedna analiza multiplikatoratrgovanja: P/E i EV/EBITDA 108
Inventurne razlike kod obrtnika 112
Paušalno oporezivanje samostalnedjelatnosti i podnošenje godišnjegizvješća za 2017. godinu 119
Provođenje sezonskih sniženja 127
Primjena Zakona o stambenompotrošačkom kreditiranju 130
Uloga obveznika i nadzornih tijela unovom Zakonu o sprječavanju pranjanovca i financiranja terorizma 134
Donošenje politika, kontrola i postupakaprema novom Zakonu o sprječavanjupranja novca i financiranja terorizma 140
Mogućnosti isplate neoporezivihprimitaka radnika u postupku ovrhe 143
Povećanje energetske učinkovitosti ikorištenja obnovljivih izvora energije uproizvodnim industrijama 146
NOVI PROPISI 152
RIFove OBAVIJESTI 154
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 161
SID prva kreditna zavarovalnica 164
eFAKTURA 165
POINT 166

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3