Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

SADRŽAJ RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO • Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu Domagoj Bakran, mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Ivica Milčić, univ. spec. oec. 5 • Godišnji popis imovine i obveza trgovačkih društava Ivica Milčić, univ. spec. oec. 25 • Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa mr. sc. Kornelija Sirovica 28 • Rezerviranja za troškove zaposlenika - računovodstveni i porezni aspekt mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 36 • Analiza financijskih izvještaja u konceptu fer vrijednosti mjerenja bilančnih pozicija prof. dr. sc. Lajoš Žager, doc. dr. sc. Sanja Sever-Mališ 42 REVIZIJA EKSTERNA REVIZIJA • Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza Lukar Orlović, univ. spec. oec. 52 INTERNA REVIZIJA • Model tri linije obrane za učinkoviti proces upravljanja rizicima cyber sigurnosti i kontrole prof. dr. sc. Boris Tušek, Petra Halar, mag. oec. 54 POREZI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST • Ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. godine mr. sc. Miljenka Cutvarić 63 • Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost mr. sc. Ljubica Javor 70 • Prijava PDV-a za prosinac 2017. godine i obveza usklađenja i ispravaka obračuna PDV-a na kraju godine mr. sc. Miljenka Cutvarić 76 CARINE • Provedba carinskog postupka unutarnje proizvodnje mr. sc. Melita Buljan 82 PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE PLAĆE I NAKNADE • Božićnice u novcu i naravi i darovi djeci radnika za 2017. godinu dr. sc. Marija Zuber 88 • Otpremnine - pravo radnika i porezno određenje dr. sc. Marija Zuber 92 • Pozitivna i negativna obilježja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa dr. sc. Predrag Bejaković 99 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE • Utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti nastale u inozemstvu Maja Galović, dipl. iur. 103 POSLOVNE FINANCIJE FINANCIJE PODUZEĆA • Usporedna analiza multiplikatora trgovanja: P/E i EV/EBITDA Filip Špiranec, univ. bacc. oec., doc. dr. sc. Davor Zoričić izv. prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić 106 GRANSKE SPECIFIČNOSTI POSLOVANJE OBRTNIKA • Inventurne razlike kod obrtnika mr. sc. Kornelija Sirovica 110 • Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2017. godinu mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 117 TRGOVINA • Provođenje sezonskih sniženja Dunja Šarić, dipl. iur. 125 BANKARSTVO I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE • Primjena Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju Željko Deković, mag. oec. 128 ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA TRGOVAČKO PRAVO • Uloga obveznika i nadzornih tijela u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Jadranka Brlić, dipl. iur. 132 • Uloga obveznika i nadzornih tijela u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mr. Darko Terek 138 RADNO PRAVO • Mogućnosti isplate neoporezivih primitaka radnika u postupku ovrhe Tajana Zlabnik, dipl. iur. 141 MAKROEKONOMSKA KRETANJA PRAKSA EUROPSKE UNIJE • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama mr. Rahela Jurković 144 NOVI PROPISI 150 OBAVIJESTI 152 VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 159

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3