Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

152 Računovodstvo i financije 12/2017. RIFͳove OBAVIJESTI RIF-ove OBAVIJESTI 2017. Nakladnik: HZ RIF 10000 Zagreb J. Gotovca 1/II www.rif.hr e-mail: rif@rif.hr 1 2017 Dodatak uz RIF br. TISKANICA PoštarinaplaćenaHP-ud.d.usortirnici10200Zagreb ➤ Neoporezivi iznosi naknada ➤ Primjeri obračuna plaća i drugog dohotka ➤ Stope poreza na dohodak i osobni odbici ➤ Potpomognuta područja ➤ Obvezne evidencije pri korištenju automobila ➤ Doprinosi za obvezna osiguranja ➤ Dohodovni cenzus za doplatak za djecu ➤ Dnevnice za službeni put u inozemstvo ➤ Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ➤ Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju ➤ Odluke HGK i HOK o dopuštenim gubicima ➤ Stope amortizacije ➤ Predujmovi poreza, doprinosi, naknade i članarine ➤ Uplatni računi i stope prireza ➤ Kamate ➤ Isplate u gotovu novcu 12/29/16 10:32:33AM Uz časopis broj 1/2017., pretplatnici su dobili i poseban prilog RIF-ove OBAVIJESTI. Prilog sadrži korisne informacije koje raču- novođe svakodnevno koriste i trebaju u svome radu. Podaci u navedenom prilogu, ažurirani su s propisima koji su objavljeni zaključno u Nar. nov., br. 121/16. Većina objavljenih podataka ne mijenja se tijekom godine, pa ćemo u sljedećim brojevima časopisa u rubrici RIF-ove OBAVIJESTI, objavljivati samo u među- vremenu izmijenjene i dopunjene podatke, te će se na taj način ažurirati ovaj prilog. ➣ Sati rada po mjesecima - za 40-satni tjedan u kojemu je radno vrijeme raspoređeno od ponedjeljka do petka po osam sati dnevno Mjesec Sati u 2016. godini Sati u 2017. godini Siječanj 168 176 Veljača 168 160 Ožujak 184 184 Travanj 168 160 Svibanj 176 184 Lipanj 176 176 Srpanj 168 168 Kolovoz 184 184 Rujan 176 168 Listopad 168 176 Studeni 176 176 Prosinac 176 168 Ukupno 2.088 2.080 ➣ Nove stope prireza u 2017. godini U RIF-ovim OBAVIJESTIMA 2017., na stranicama 57. do 67. objavljene su stope prireza po općinama i gradovima. U ovoj tablici izdvajamo stope prireza onih gradova/općina koje su uvele odnosno promijenile stopu prireza nakon 1. siječnja 2017. godine: Grad/općina Stopa prireza i datum primjene Nar. nov., br. Ozalj Stopa 12% smanjena na 10% primjena od 1. ožujka 2017. 12/17. Đurmanec Stopa 10% smanjena na 0% primjena od 1. ožujka 2017. 16/17. Gunja 5% od 1. srpnja 2017. 61/17. Ernestinovo 10% od 1. kolovoza 2017. 64/17. Vođinci 10% od 1. rujna 2017. 82/17. Murter (Kornati) stopa 6% povećana na 8% od 1. kolovoza 2017. 74/17. Split stopa 10% povećana na 15% od 1. studenoga 2017. 99/17. Bol prirez ukinut od 1. studenoga 2017. 100/17. ➣ Blagdani i neradni dani u prosincu 2017. g. Prema Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim dani- ma u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 136/02. - pročišćeni tekst, 112/05., 59/06., 55/08., 74/11. i 130/11.) blagdani u prosincu 2017. su: 25. prosinac - Božić 26. prosinac - Sveti Stjepan U dane blagdana i neradnih dana propisanih Zakonom, radnici imaju pravo ne raditi s pravom na naknadu plaće na teret poslodavca. Radnici koji rade u dane blagdana, imaju pravo na povećanu plaću. POREZNO IZVJEŠĆE - OBRAZAC Rok dostave Poreznoj upravi najkasnije do ❖ I gre na sreću i nagradne igre 20. prosinca ❖ PDV, PDV-S, ZP, INO-PPO 20. prosinca ❖ PP - MI - PO 20. prosinca ➣ Obveza dostave poreznih izvještaja u prosincu 2017. godine

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3