Računovodstvo i financije, Broj 12, Godina 2017

144 Računovodstvo i financije 12/2017. MAKROEKONOMSKA KRETANJA ͳ praksa Europske unije Mr. RAHELA JURKOVIĆ Zagreb Stručni članak UDK 336.2 1. UVOD „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvo- ra energije u proizvodnim industrijama“ naziv je Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje je 10. listopada objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i koji je otvoren do 17. siječnja 2018. godine. Na ovaj Poziv odnosno natječaj, mogu se javiti mala, srednja i velika poduzeća koja su u stopostotnom privatnom vlasništvu i registrirana su za bilo koje područje djelatnosti proizvodnje (prema Nacionalnoj kvalifikaciji djelatnosti), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Poziv je tako otvoren proizvođačima u sljedećim industrijama: industriji željeza i čelika, industriji obojenih metala, kemijskoj industriji, industriji stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvu, tekstilnoj indus- triji, kožnoprerađivačkoj i odjevnoj industriji, industriji papira i tiskarstvu, strojarskoj industriji i ostaloj metalnoj industriji, kao i ostaloj industriji koja isključuje proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju. Na natječaju poduzeća iz tih proizvodnih sektora mogu dobiti bespovratna sredstva u iznosu od (najmanje) 350.000 do (najviše) 20.000.000 kuna, s tim da je na natječaju ukupno dostupno 114 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njihova namjena propisana je Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“. Upravljanje Pozivom u nadležnosti je tri institucije: Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao tijela odgovornog za upravljanje i provedbu Operativnog programa; Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) kao tzv. Posredničkog tijela razine 1 te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), kao Posredničkog tijela razine 2. U nastavku donosimo opće informacije o Pozivu, uvjete pri- hvatljivosti projekata koji se na njega mogu prijaviti te informacije o iznosima potpora i prihvatljivosti ulaganja (projektnih aktivnosti). Na kraju članka ukratko iznosimo i informacije o načinu prijave na natječaj i kriterijima ocjenjivanja. 2. OPĆE INFORMACIJE O POZIVU Poziv je vezan uz 4. prioritetnu os Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) - „Promicanje energetske učin- kovitosti i obnovljivih izvora energije“ i njen specifični cilj 4b1 istog naziva kao i Poziv: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. U OPKK-u se navode razlozi zašto je potrebno dodatno ulagati u energetsku učinkovitost u Hrvatskoj, posebno kroz sredstva Europske unije. Nai- me, taj dokument ističe da, općenito gledajući, privatnim društvima u Hrvatskoj nedostaju odgovarajuća znanja i svijest o potencijalu koji pruža energetski učinkovitija proizvodnja, što se odražava u lošim i neučinkovitim planovima energetske učinkovitosti i nerazumijevanju načina ušteda energije. Stoga je namjera na- vedenog specifičnog cilja OPKK-a pružiti potporu poduzećima u provođenju mjera ušteda energije, kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i to na način da se ostvari proizvodnja jednake količine proizvoda uz korištenje manje količine ulazne energije. Osim toga, potiče se i provođenje mjera povećanja udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije u sektoru proizvodne industrije, na način da se smanjuje udio konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem ili prelaskom na obnovljive izvore energije. Podupi- ranje mjera energetske učinkovitosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim sektorima u skladu je s europskim politikama i sukladnim hrvatskim nacionalnim politikama i strategi- jama, a posebno trećim Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore U listopadu 2017. g. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ kojim se sufinanciraju projekti povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama aktivnim na području Republike Hrvatske i smanjenja udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prelaskom na obnovljive izvore energije. Na Poziv se mogu javiti sva privatna poduzeća, neovisno o njihovoj veličini, koja su aktivna u bilo kojoj industrijskoj grani, osim proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Na Pozivu se prijaviteljima dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 350.000 do 20 milijuna kuna, a ukupna raspoloživa sredstva Poziva iznose 114 milijuna kuna. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2NTE3